Vragenlijst en algemene vragen over jouw bedrijf

 • Wat is je bedrijfsnaam?
 • Welke producten of diensten lever je?
 • Wordt er geleverd aan bedrijven en/of particulieren?
 • Aan welke regio(’s) ben je verbonden?
 • Aan welke landen lever je?
 • Worden er klanten ontvangen? Zo ja, op welk adres?
 • Wat zijn de primaire doelstellingen van de organisatie?
 • Wat is jouw visie (= filosofie) en missie (= opdracht)?
 • In welk opzicht wil je de komende jaren groeien? Bijvoorbeeld in omzet, aantal medewerkers, producten- of dienstenaanbod.
 • In welk marktsegment bevindt je je?

 Algemene vragen over de website

 • Wat is de aanleiding voor een (nieuwe) website?
 • Als er al een website is, hoe wordt deze ervaren? Geef sterke en zwakke punten.
 • Wanneer moet de (nieuwe) website online zijn?
 • Noem vijf tot tien termen/woorden die van toepassing moeten/kunnen zijn op de toekomstige website.

Vragen over doel en doelgroep

 • Wat wil je met de website bereiken? Bijvoorbeeld nieuwe klanten aantrekken, producten verkopen, imagoversterking, bepaalde omzet halen.
 • Wanneer is de website voor jou een succes?
 • Geef (zo uitgebreid mogelijk) een doelgroep beschrijving van jouw doelgroep. Denk hierbij aan zaken als leeftijd, geslacht, opleiding, kennis, beroep, hobby’s, enzovoort.
 • Maak eventueel meerdere doelgroep beschrijvingen.
 • Welke taken wil je dat een websitebezoeker uitvoert?

Vragen over de ‘look and feel’ van de website

 • Wat voor gevoel moet de bezoeker krijgen als hij/zij de (nieuwe) website bezoekt?
 • Beschrijf de gewenste uitstraling van de site.
 • Is er een huisstijl?
 • Moet de vormgeving van de website gebaseerd zijn op de bestaande huisstijl?
 • Noem voorbeelden van websites (themes) die je aanspreken of juist helemaal niet. Geef per website een korte uitleg.

Vragen over inhoud en interactie

 • Welke informatie moet de (nieuwe) website bieden?
 • Welke informatie moeten  de bezoekers kunnen vinden op de website?
 • Welke producten kunnen bezoekers via de site bestellen?
 • Heb je regelmatig iets nieuws te melden? Zo ja, om wat voor soort nieuws gaat het en met welke regelmaat?
 • Lever je zelf de teksten aan?
 • Wie corrigeert je teksten op de website?
 • In welke vorm is de informatie beschikbaar (papier, digitaal, cd-rom, pdf)?
 • Ben je al actief op het gebied van social media? Zo ja, welke?
 • Wil je 1 menu of meerdere?

Vragen over de techniek

 • Is er al een domeinnaam gereserveerd? Zo ja, welke?
 • Is er al webruimte beschikbaar? Zo ja, bij welke provider?

Vragen over onderhoud

 • Als er al een website is, wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van deze site?
 • Als er al een website is, hoe vaak wordt er een backup gemaakt?
 • Wie gaat die in de toekomst maken?

Vragen over promotie van de site

 • Wat zijn de huidige marketingactiviteiten (mailings, adverteren, social media, reclame, beurzen, sponsoractiviteiten, nieuwsbrieven, enzovoort)? Probeer zo specifiek mogelijk te zijn.
 • Wat wordt momenteel gedaan aan communicatie met klanten (zoals social media, nazorg, klanttevredenheidsonderzoeken, nieuwsbrieven)?
 • Welke ideeën heb je nu al om de (nieuwe) website te promoten?
 • Hoe groot is het beschikbare budget voor de (nieuwe) website?

Tot slot

Heb je nog aanvullingen of opmerkingen?

 •  Wat is je bedrijfsnaam?
 • Welke producten of diensten lever je?
 • Wordt er geleverd aan bedrijven en/of particulieren?
 • Aan welke regio(’s) ben je verbonden?
 • Aan welke landen lever je?
 • Worden er klanten ontvangen? Zo ja, op welk adres?
 • Wat zijn de primaire doelstellingen van de organisatie?
 • Wat is jouw visie (= filosofie) en missie (= opdracht)?
 • In welk opzicht wil je de komende jaren groeien? Bijvoorbeeld in omzet, aantal medewerkers, producten- of dienstenaanbod.
 • In welk marktsegment bevindt je je?

Algemene vragen over de (nieuwe) website

 • Wat is de aanleiding voor een (nieuwe) website?
 • Als er al een website is, hoe wordt deze ervaren? Geef sterke en zwakke punten.
 • Wanneer moet de (nieuwe) website online zijn?
 • Noem vijf tot tien termen/woorden die van toepassing moeten/kunnen zijn op de toekomstige website.

Vragen over doel en doelgroep

 • Wat wil je met de website bereiken? Bijvoorbeeld nieuwe klanten aantrekken, producten verkopen, imagoversterking, bepaalde omzet halen.
 • Wanneer is de website voor jou een succes?
 • Geef (zo uitgebreid mogelijk) een doelgroep beschrijving van jouw doelgroep. Denk hierbij aan zaken als leeftijd, geslacht, opleiding, kennis, beroep, hobby’s, enzovoort.
 • Maak eventueel meerdere doelgroep beschrijvingen.
 • Welke taken wil je dat een websitebezoeker uitvoert?

Vragen over de ‘look and feel’ van de website

 • Wat voor gevoel moet de bezoeker krijgen als hij/zij de (nieuwe) website bezoekt?
 • Beschrijf de gewenste uitstraling van de site.
 • Is er een huisstijl?
 • Moet de vormgeving van de website gebaseerd zijn op de bestaande huisstijl?
 • Noem voorbeelden van websites (themes) die je aanspreken of juist helemaal niet. Geef per website een korte uitleg.

Vragen over inhoud en interactie

 • Welke informatie moet de (nieuwe) website bieden?
 • Welke informatie moeten  de bezoekers kunnen vinden op de website?
 • Welke producten kunnen bezoekers via de site bestellen?
 • Heb je regelmatig iets nieuws te melden? Zo ja, om wat voor soort nieuws gaat het en met welke regelmaat?
 • Lever je zelf de teksten aan?
 • Wie corrigeert je teksten op de website?
 • In welke vorm is de informatie beschikbaar (papier, digitaal, cd-rom, pdf)?
 • Ben je al actief op het gebied van social media? Zo ja, welke?
 • Wil je 1 menu of meerdere?

Vragen over de techniek

 • Is er al een domeinnaam gereserveerd? Zo ja, welke?
 • Is er al webruimte beschikbaar? Zo ja, bij welke provider?

Vragen over onderhoud

 • Als er al een website is, wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van deze site?
 • Als er al een website is, hoe vaak wordt er een backup gemaakt?
 • Wie gaat die in de toekomst maken?

Vragen over promotie van de site

 • Wat zijn de huidige marketingactiviteiten (mailings, adverteren, social media, reclame, beurzen, sponsoractiviteiten, nieuwsbrieven, enzovoort)? Probeer zo specifiek mogelijk te zijn.
 • Wat wordt momenteel gedaan aan communicatie met klanten (zoals social media, nazorg, klanttevredenheidsonderzoeken, nieuwsbrieven)?
 • Welke ideeën heb je nu al om de (nieuwe) website te promoten?
 • Hoe groot is het beschikbare budget voor de (nieuwe) website?

Tot slot

Heb je nog aanvullingen of opmerkingen?[:]